Đây là một trong những dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước là đơn vị chủ trì, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn (thuộc Phân viện chăn nuôi Nam bộ) là đơn vị hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Tổng kinh phí dự án 8 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương 3,86 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án.

Theo ông Đàm Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Dự án nói trên được triển khai gồm 5 bước. Đó là xây dựng mô hình nuôi bò Brahman tập trung quy mô 60 con, Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị con giống; xây dựng mô hình nuôi bò lai Sind phân tán, quy mô 100 con, Nhà nước hỗ trợ 50%; xây dựng mô hình bò hướng thịt quy mô 500 con, Nhà nước hỗ trợ thụ tinh nhân tạo; mô hình trồng cỏ nuôi bò với diện tích 7,5 ha; tập huấn, đào tạo 8 kỹ thuật viên tham gia dự án và chuyển giao 9 quy trình kỹ thuật về chăn nuôi bò giống, bò thịt, thụ tinh nhân tạo và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc.

Được biết, toàn bộ giống bò cung cấp cho tỉnh Bình Phước đợt này là giống bò Brahman được lai tạo thành công tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn. Đây là giống bò có khả năng tăng trọng cao và thích nghi tốt với điều kiện của Bình Phước và vùng Đông Nam bộ. Ngoài mô hình chăn nuôi tập trung, trong thời gian tới, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tiếp tục bàn giao 100 con bò Brahman cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Bù Đốp. Cấp ủy, chính quyền các xã trong dự án đã và đang hoàn thành các bước điều tra, khảo sát các đối tượng đảm bảo yêu cầu về mặt chuồng trại, nguyên liệu phục vụ chăn nuôi trước khi dự án bàn giao bò được triển khai.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO TIẾN

Địa chỉ : Số 8 đường 753, Kp. Phước Hòa, P. Tân Thiện, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại : 0903 769 006 - 0913 769 006
Email : dntnbaotienbinhphuoc@gmail.com
Website : bogiongbinhphuoc.com